Cus Asia

Cus Asia

Công cụ thu thập, phân tích và xây dựng chân dung khách hàng 360.

Mô tả

Cus Asia là nền tảng thu thập dữ liệu khách hàng,, 360 độ, chuẩn hóa hồ sơ khách hàng, bám sát hoạt động tương tác của khách hàng từ đó tạo nên bức tranh tổng thể về chân dung khách hàng, cải thiện chiến dịch tiếp thị. 

Ưu điểm

- Thu thập thông tin khách hàng 360: bao gồm vị trí, thiết bị truy cập, thời gian tương tác với website,...

- Dễ dàng phân tích chiến dịch tiếp thị: đánh giá hiệu quả chiến dịch thông qua hành vi khách hàng, chi phí đầu tư cho từng chiến dịch và nhiều các thông tin liên quan.

- Công cụ tối ưu UI & UX website: dựa vào biểu đồ nhiệt để nắm chắc những điểm chạm của khách hàng, từ đó thay đổi phù hợp để tăng tương tác.

- Kết nối với các nền tảng quảng cáo: tổng hợp hiệu suất của các hệ thống quảng cáo như Google, Facebook, Critero... trên cùng 1 trang để có cái nhìn tổng quan về hiệu quả của các chiến dịch marketing.

- Tích hợp heatmap và session replay: thuận tiện trong việc cải tiến trải nghiệm khách hàng trên website.

Featured

Đo lường
  • Phiên truy cập - Phân tích kỹ thuật số
  • Tương tác
  • Theo dõi sự kiện tiêu chuẩn
Báo cáo
  • Xu hướng
Quản trị
  • Hiệu năng và độ tin cậy

Đo lường


Phiên truy cập
  • Đo lường chính xác pageviews, user flow, devices
Tỷ lệ khách hàng quay lại
  • Báo cáo phần trăm khách hàng quay trở lại trang, thời gian truy cập

Reporting and Analytics


Phân tích website
  • Phân tích lượt click

Theo dõi dự án


Bảng điều khiển
  • Chi tiết, có đầy đủ các thông tin về visits overview, real time visitors, channels

Tác giả bài viết:

© 2024 SaaS Network. All rights reserved.