HRM MOBI

HRM MOBI

Phần mềm quản trị nhân sự.
HRM

Mô tả

HRM Mobi là phần mềm quản trị nhân sự 4.0 - sản phẩm công nghệ của HUB platform.

Đây được xem là công cụ toàn diện giúp gắn kết nhân sự, đơn giản hóa quy trình quản trị.

HRM Mobi chính là bí quyết quản trị nhân sự tinh gọn cho doanh nghiệp SME. 

Ưu điểm

- Chấm công nhanh gọn: biểu đồ chấm công nhân viên được cập nhật mỗi ngày, có định vị GPS, xác định rõ vị trí của nhân viên, đa dạng hình thức chấm công kể cả làm việc tại nhà.

- Tích hợp bảng lương: công thức tính lương được tùy chỉnh phụ thuộc vào từng doanh nghiệp. Tự động trừ lương ngày nghỉ, ngày phép và cộng lương cho những ngày bù công/làm thêm giờ.

- Tự động hóa quy trình tuyển dụng: mô hình tuyển dụng quy chuẩn ATS (Applicant Tracking Software) giúp các giám đốc/ trưởng phòng nhân sự dễ dàng đăng tuyển, lọc ứng viên, chuyển trạng thái các ứng viên tiềm năng và đặt lịch phỏng vấn.

- Ứng lương dễ dàng: Kết nối với ngân hàng để ứng trước lương của nhân viên (giống như một khoản vay ngắn hạn). Nhân viên sẽ hoàn lại khoản tiền đã ứng vào cuối kỳ lương của họ.

- Tích hợp hệ thống đào tạo nội bộ (LMS - learning management system): giúp quản lý đánh giá được nhân viên thông qua các chương trình đào tạo đã được đóng gói thành video và các bài tập đi kèm, tiến độ học tập của nhân viên, sự chủ động của nhân viên trong việc nâng cao kỹ năng cho công việc, tự động hóa và nhân bản hoạt động đào tạo kỹ năng nội bộ

Featured

Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập
 • Phân quyền người dùng chi tiết theo mức: Quản trị, Nhân viên, Nhân sự
Nền tảng
 • Người dùng, vai trò và Quyền truy cập
 • Tuỳ chỉnh
Tích hợp
 • Nhập dữ liệu and Công cụ xuất dữ liệu
Nhắn tin dành cho Doanh nghiệp
 • Chia sẻ file
 • Thông báo
 • Tìm kiếm
 • Ứng dụng trên điện thoại
 • Ứng dụng trên web
 • Tích hợp
Lõi HM
 • Quản lý tổ chức
 • Chấm công và thời gian nghỉ có lương
 • Cấu trúc lương
 • Quy định
 • Quản lý quyền lợi nhân sự
Platform
 • Quản lý người dùng, vai trò, Quyền truy cập
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý trên mobile
Time Tracking
 • Dễ dàng hoàn thành Bảng chấm công
 • Theo dõi thời gian Dự án/Hoá đơn
 • Quản lý thời gian
Theo dõi thời gian trên di động
 • Theo dõi thời gian
Quản trị
 • Quản lý chính sách
 • Hoàn trả chi phí
 • Quản trị luồng
 • Thời gian nghỉ bù
 • Gửi tiền trực tiếp
 • Các khoản khấu trừ trước thuế
 • Lương thưởng
Thuế
 • Tính thuế
 • Nộp thuế

Lõi phần mềm nhân sự


Thời gian, Sự có mặt và Nghỉ có hưởng lương
 • Theo dõi chi tiết thời gian nhân viên có mặt và thời gian nghỉ
Cấu trúc lương
 • Cài đặt mức tính lương cho nhân viên trong phần cài đặt

Nền tảng


Tương thích với di động
 • Có chế độ dành cho di động, linh hoạt làm việc mọi lúc mọi nơi

Quản trị


Quản lý tuân thủ chính sách
 • Lưu trữ các chính sách của doanh nghiệp lâu dài
Bảng lương
 • Nhân viên được nhận và kiểm tra bảng lương hàng tháng để tránh các sai sót từ phòng nhân sự
Nghỉ phép
 • Nhân viên chủ động xin nghỉ phép, quản lý dễ dàng phê duyệt
Tạm ứng trực tiếp
 • Liên kết trực tiếp với ngân hàng để tạm ứng cho nhân viên
Lương thưởng
 • Chủ động cài đặt hệ thống lương thưởng và tính toán bảng lương cho nhân viên

Reporting and Analytics


Báo cáo cơ bản
 • Trạng thái của các dự án được cập nhật rõ ràng

Theo dõi dự án


Bảng điều khiển
 • Bao gồm tỷ lệ nhân viên của các phòng ban, những hoá đơn đã thanh toán và chưa thanh toán

Theo dõi thời gian trên di động


Theo dõi thời gian
 • Đảm bảo các dự án tuyển dụng, đào tạo được hoàn thành đúng thời hạn

Tác giả bài viết:

© 2024 SaaS Network. All rights reserved.