My Retail

My Retail

Giải pháp đồng bộ và hợp nhất dữ liệu bán lẻ từ POS và CRM giúp quản lý dữ liệu tập trung, tương tác

Mô tả

My Retail là giải pháp đồng bộ và hợp nhất dữ liệu bán lẻ từ phần mềm POS qua CRM và ngược lại. My Retail là sản phẩm thuộc hệ sinh thái của HUB Platform nhằm giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu đồng nhất, tăng tương tác đa kênh nhanh chóng và khai thác hiệu quả vòng đời khách hàng hiệu quả.

1. Tính năng:

- Đồng bộ dữ liệu Online và Offline: Lưu trữ và đồng bộ dữ liệu từ CRM (nguồn Online) sang POS (nguồn Offline) và ngược lại, giúp quá trình quản lý dữ liệu, tránh mất mát dữ liệu.

- Quản lý khách hàng thân thiết: My Retail tự động theo dõi hành vi của khách hàng và cộng điểm khi hành vi đó thỏa mãn một hoặc nhiều điều kiện do hệ thống đã thiết lập sẵn.

- Tích hợp các phần mềm tương tác khách hàng: Tích hợp ZNS (Zalo Notification Service), SMS Brandname... để tương tác với người dùng qua Zalo OA, gửi thông báo cho khách hàng theo từng những trường hợp cụ thể. 

Ưu điểm

- Kết nối các điểm bán hàng offline (POS) với dữ liệu trên online (CRM), tương tác với khách hàng hiệu quả nhờ ghi nhận chi tiết hành trình khách hàng.

- Đồng bộ tự động dữ liệu từ POS với CRM và ngược lại.

- Quản lý hồ sơ khách hàng duy nhất trên hệ thống tránh mất mát dữ liệu nhờ quản lý dữ liệu tập trung.

- Cơ chế chấm điểm khách hàng theo điều kiện tùy chỉnh đã được thiết lập, giúp phân nhóm khách hàng, tạo ra nhóm khách hàng khác nhau để dễ dàng chăm sóc tiếp.

- Xây dựng kịch bản tương tác phù hợp với từng nhóm khách hàng, nhằm tối ưu trải nghiệm người dùng.

Featured

Platform


Thông báo
  • Focus Items hỗ trợ các thông báo trên website
Hiệu suất & Khả năng tiếp cận
  • Tiếp cận chính xác những khách hàng trong phân khúc

Tiếp thị trực tuyến


Trang Landing Pages và Forms thông tin
  • Khởi tạo các trang đích và các biểu mẫu/đơn đăng ký để tăng lượng pageviews

Phân loại dữ liệu


Làm giàu dữ liệu
  • Kết nối dữ liệu từ POS sang các nền tảng liên quan

Tác giả bài viết:

© 2024 SaaS Network. All rights reserved.