Mô tả

KaizenSME- Phần mềm quản trị doanh nghiệp SME. Là bộ tính năng cung cấp công cụ để nhân viên làm việc & giao tiếp nội bộ. Nền tảng số hóa Doanh nghiệp SME.

Các tính năng chính của Phần mềm quản lý công việc, dự án Phần mềm Quản lý công việc

- Cập nhật công việc với các trạng thái: Tạm dừng, Hoàn thành, Chưa hoàn thành, Hủy

- Cập nhật nhanh tiến độ công việc theo các mốc từ 10 – 100%

- Tạo việc, giao việc, phân quyền vai trò dễ dàng, nhanh chóng

- Tạo nhanh được các công việc con

- Cập nhật tasklist công việc hiệu quả Phần mềm Quản lý dự án

- Quản lý tiến độ của toàn bộ dự án với màn hình Gantt chart, Kanban

- Cho phép cài đặt dự án mẫu

- Cài đặt ràng buộc đối với các công việc của dự án với nhau

- Tối ưu đánh giá hiệu quả công việc của từng phòng ban, cá nhân qua màn hình Dashboard cá nhân Quản lý quy trình công việc

- Chỉ có duy nhất trên ModunTask

- Cài đặt quy trình mẫu, tự định nghĩa các quy trình đang áp dụng

- Khi khởi tạo một công việc, công việc đó sẽ tự động chay theo quy trình cài đặt sẵn

- Dễ dàng số hoá, tự động hoá các quy trình của doanh nghiệp

Featured

Khởi tạo và Giao nhiệm vụ
Kéo và Thả
Người dùng, Vai trò và Quyền truy cập
 • Phân quyền động
Tạo và giao nhiệm vụ
Trang Landing Pages và Forms
Tiếp thị bằng email
 • Xây dựng và Cá Nhân Hoá Email
 • Gửi Email đi
 • Quản lý Email gửi đi
 • Email trả lời tự động
Quản lý khách hàng tiềm năng
 • Dữ liệu KH từ Tiếp thị
 • Phân loại dữ liệu
 • Nuôi dưỡng KH tiềm năng
 • Tự động cảnh báo &
 • Giao việc
Phân loại dữ liệu
 • Mở rộng dữ liệu
 • Đa thiết bị
Công việc
 • Tạo và Giao việc
 • Ngày hết hạn
 • Nhiệm vụ ưu tiên
 • Danh sách công việc cần làm
 • Công việc phụ thuộc
 • Kéo và Thả
Dự án
 • Lên kế hoạch
 • Bản đồ dự án
 • Xem Lịch
 • Xem
 • Các Mẫu
Quản lý nguồn lực
 • Định nghĩa nguồn lực
 • Lên kế hoạch
Quản lý dự án
 • Bảng quản trị
Tự động hoá
 • Luồng Tự Động Hoá
Tin nhắn tức thời cho doanh nghiệp
 • Chia sẻ file
 • Thông báo
 • Tìm kiếm
 • Ứng dụng Web
 • Tích hợp
Tạo nhiệm vụ
 • Tạo và Giao việc
 • Hạn nộp
 • Kéo và Thả
Quản lý công việc
 • Công việc ưu tiên
 • Danh sách việc phải làm
 • Công việc phụ
Nhiệm vụ
 • Tạo và Giao việc
 • Ngày hết hạn
 • Nhiệm vụ ưu tiên
 • Danh sách việc cần làm
 • Nhiệm vụ phụ
 • Kéo và Thả
Dự án
 • Lên kế hoạch
 • Sơ đồ dự án
 • Xem lịch
 • Lượt xem
 • Biểu mẫu
Tin nhắn
 • Theo trình tự
 • Trò chuyện trực tiếp
 • Giao diện tuỳ chỉnh
Các Kênh
 • Website
Quản lý Khách hàng tiềm năng
 • Dữ liệu Khách hàng tiềm năng từ Marketing

Email marketing


Gửi email đi
Quản lý email gửi đi
Email trả lời tự động
Xây dựng và Cá nhân hoá email

Lead Management


Dữ liệu Khách hàng tiềm năng từ Marketing

Tasks


Ngày hết hạn
Nhiệm vụ ưu tiên
Danh sách đầu việc
Nhiệm vụ phụ

Projects


Lên Kế Hoạch
Bản đồ Dự án
Xem Lịch
Views
Mẫu

Tiếp thị Email


Quản lý email gửi đi

Reporting and Analytics


Báo cáo cơ bản

Tiếp thị trực tuyến


Trang Landing Pages và Forms thông tin

Quản lý Khách hàng tiềm năng


Dữ liệu Khách hàng tiềm năng từ Marketing
Phân nhóm khách hàng
Cảnh báo và Nhiệm vụ tự động
Tích hợp khách hàng tiềm năng vào CRM

Tin nhắn


Chia sẻ file
Thông báo
Tìm kiếm
Ứng dụng di động
 • Không
Ứng dụng Web
Tích hợp
 • Google Calendar, Google Drive, Bitbucket, Github, Pusher, Slack

Quản lý công việc


Nhiệm vụ ưu tiên
Danh sách việc cần làm
Nhiệm vụ phụ

Quản lý Công việc


Hạn nộp
Nhiệm vụ ưu tiên
Danh sách việc cần làm
Phụ thuộc
Kéo và Thả

Dự án


Lên kế hoạch
Sơ đồ dự án
Xem lịch
Biểu mẫu

Tin nhắn


Trò chuyện trực tiếp

Kênh


Website
 • https://modunsoft.com/phan-mem-quan-tri-doanh-nghiep-sme.html

Khách hàng


Hồ sơ khách hàng
Thu thập khách hàng tiềm năng
Chuyển đổi bán hàng

Quản lý Khách hàng tiềm năng


Dữ liệu khách hàng tiềm năng từ Marketing

Quản lý nguồn lực


Định nghĩa nguồn lực
Lên Kế Hoạch

Theo dõi dự án


Bảng điều khiển

Khởi tạo công việc


Tạo và giao nhiệm vụ
Hạn nộp
Kéo và Thả

Tác giả bài viết:

© 2024 SaaS Network. All rights reserved.