1Office

1Office

HRM

Mô tả

1Office là một giải pháp phần mềm quản trị doanh nghiệp được nghiên cứu và phát triển dựa trên phương pháp tư duy khoa học, xuyên suốt kết hợp với nền tảng công nghệ hiện đại, đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và toàn diện. 

Ưu điểm

- Dữ liệu được đồng bộ, thống nhất, bảo mật tốt

- Chi phí triển khai hợp lý

- Quy trình triển khai gọn lẹ, đơn giản

- Độ linh hoạt cao, phù hợp với doanh nghiệp ở nhiều quy mô và lĩnh vực

- Sở hữu nhiều tính năng độc nhất trên thị trường, phục vụ cho công tác quản lý dự án, nhân sự 

Nhược điểm

- Tính năng Mạng xã hội phục vụ tốt cho truyền thông nội bộ, giao diện được học tập và kế thừa từ Facebook song chưa dễ dàng để chia sẻ tài liệu.

- Phần mềm hiện chỉ có phiên bản tiếng Việt, chưa phục vụ các ngôn ngữ khác.

Featured

Lõi HM
 • Quản lý tổ chức
 • Chấm công và thời gian nghỉ có lương
 • Cấu trúc lương
 • Quy định
 • Quản lý quyền lợi nhân sự
Platform
 • Quản lý người dùng, vai trò, Quyền truy cập
 • Quản lý hiệu suất
 • Quản lý trên mobile
Time Tracking
 • Dễ dàng hoàn thành Bảng chấm công
 • Quản lý thời gian
Quản trị
 • Quản trị luồng
 • Quản lý chính sách
 • Quản trị luồng
 • Thời gian nghỉ bù

Lõi phần mềm nhân sự


Thời gian, Sự có mặt và Nghỉ có hưởng lương
 • Tự động đồng bộ lịch từ các phân hệ khác sang lịch cá nhân giúp nhân sự dễ dàng lên kế hoạch hoàn thành công việc.
Cấu trúc lương
 • Hàng tháng hệ thống tự động sinh ra bảng lương đã cấu hình vào đầu mỗi tháng.

Nền tảng


Theo dõi thời gian dự án / Lập hoá đơn cho công việc
 • Người dùng có thể chủ động thêm lịch để thuận tiện cho việc theo dõi và sắp xếp công việc của mình.

Quản trị


Luồng công việc
 • Thiết lập khai báo các bước trong quy trình theo mẫu sẵn có: Số bước xử lý, người thực hiện, người theo dõi, thời gian xử lý...
Quản lý tuân thủ chính sách
 • Quản lý KPI để đánh giá được hiệu quả làm việc của nhân viên Tự động link giữa kết quả và KPI để tính lương
Bảng lương
 • Từ bảng lương mẫu, hệ thống hỗ trợ tự động tạo mới bảng lương theo tháng. Với tùy chỉnh này, người quản lý có thể cài đặt một ngày bất kỳ trong tháng. Vào ngày này, bảng lương sẽ tự động được tạo mới.
Lương thưởng
 • Theo dõi tình hình chấm công, xem phiếu lương, tiết kiệm thời gian chi phí.

Theo dõi thời gian trên di động


Theo dõi thời gian
 • Nhắc nhở người dùng khi có công việc, sắp đến lịch họp hay trễ lịch, giúp người dùng thuận tiện trong việc sắp xếp công việc của mình.

Tác giả bài viết:

© 2022 SaaS Network. All rights reserved.