Mô tả

ClickUp là công cụ quản lý dự án hàng đầu thế giới và được sử dụng bởi các công ty như Google, Nike và Airbnb nhằm tăng năng suất và quản lý công việc một cách dễ dàng.

Tính năng:

1. Tối ưu hoá thời gian làm việc

2. Kết hợp thông tin với nhiều phòng ban khác nhau

3. Chia nhỏ nhiệm vụ

4. Tổ chức công việc dựa trên thời gian

5. Tích hợp với các ứng dụng khác

 

Giá cả:

- Miễn phí sử dụng: giới hạn lưu trữ 100mb, không giới hạn số lượng nhiệm vụ và người dùng

- Gói không giới hạn: 5 đô/người, không giới hạn lưu trữ, người dùng, mục tiêu, trường khách hàng,...

- Gói doanh nghiệp: 9 đô/người, mở mọi tính năng, thêm Google SSO, chia sẻ danh mục, nâng cấp một số tính năng khác. 

Ưu điểm

- Công việc: có thể điều chỉnh theo mục tiêu, chỉnh sửa dự án và chuyển đổi các nhiệm vụ trong một dự án.

- Bảng làm việc: cho phép tổ chức các Space khác nhau, phân chia Scope trong cùng Workspace, ngoài ra có thể chat thoải mái trên từng nhiệm vụ công việc.

- Hệ thống: Task - Subtask - Checklist giúp giao việc chính xác tới từng nhân viên, kèm Deadline cụ thể và các file hướng dẫn đính kèm.

- Bảng điều khiển: tạo ra Dashboard riêng của từng nhân sự, giúp quản lý hiệu quả, đặc biệt View Workload giúp đồng nhất khi quá tải mà không cần trao đổi nhiều. 

Nhược điểm

- Giao diện người dùng: trên mobile chưa thực sự thông minh, giao diện trên máy tính nhiều khi bị chậm và không tải hết các thông tin liên quan.

- Thao tác: khó có thể sao chép các nhiệm vụ, các công việc phụ rải rác nhiều nơi, khó kiểm soát.

- SSO: chưa thật sự ổn định.

- Tốc độ tải: chậm, mất nhiều thời gian, lưu lượng nặng.

- Lưu trữ: bộ nhớ ít, phù hợp với doanh nghiệp nhỏ.

Featured

Khởi tạo và Giao nhiệm vụ
 • Quản lý dự án hiệu quả, tổ chức sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên, bảng điều khiển thuận tiện, bố cục tinh gọn
Tin nhắn tức thời cho doanh nghiệp
 • Chia sẻ file
 • Thông báo
 • Tìm kiếm
 • Ứng dụng di động
 • Ứng dụng Web
 • Tích hợp
 • Hội thoại tiếng
Quản lý công việc
 • Công việc ưu tiên
 • Danh sách việc phải làm
 • Công việc phụ
Nhiệm vụ
 • Ngày hết hạn
 • Nhiệm vụ ưu tiên
 • Danh sách việc cần làm
 • Nhiệm vụ phụ
 • Kéo và Thả
Dự án
 • Lên kế hoạch

Tasks


Ngày hết hạn
 • Cập nhật hàng loạt các nhiệm vụ bổ sung để đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án
Nhiệm vụ ưu tiên
 • Cài đặt thứ tự ưu tiên, đảm bảo tối ưu thời gian làm việc
Danh sách đầu việc
 • Tạo danh sách nhiệm vụ chính và phụ phù hợp với mục tiêu đã đề ra

Tin nhắn


Tích hợp
 • Slack
Hội thoại video
 • Zoom

Quản lý công việc


Nhiệm vụ ưu tiên
 • Mức độ ưu tiên được hiển thị trên từng task giúp nhân viên tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm
Danh sách việc cần làm
 • Tổng quan danh sách công việc của từng nhân viên và mối liên hệ giữa các nhiệm vụ của các phòng ban

Quản lý Công việc


Hạn nộp
 • Đề ra hạn hoàn thành nhiệm vụ định kỳ và tự động cập nhật
Phụ thuộc
 • Xác định mối liên hệ giữa các nhiệm vụ và cách quản lý

Dự án


Lên kế hoạch
 • Lên kế hoạch và tạo đầu việc dựa trên phạm vi dự án
Sơ đồ dự án
 • Sơ đồ hóa dự án với đầu việc, thời hạn, người thực thi, điều phối giữa các công việc
Xem lịch
 • Tổng quan các công việc và hướng đi của dự án

Quản lý nguồn lực


Lên Kế Hoạch
 • Phân bổ kế hoạch cho từng ban, chi tiết các đầu việc cho từng nhóm và mô tả cụ thể công việc cho nhân viên

Khởi tạo công việc


Tạo và giao nhiệm vụ
 • Chỉ định đích danh, đặt thời gian theo dõi và phản hồi rõ ràng

Tác giả bài viết:

© 2023 SaaS Network. All rights reserved.